la Regidora socialista, Empar Company a la roda de premsa de valoració de l’Educació a Ontinyent


<!–[if !mso]> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } <![endif]–>
Jorge Rodríguez y Empar Company ha comparegut en roda de premsa hui en Ontinyent.

Un curs polític que comença però que al mateix temps ens porta cap a la finalització d’una legislatura amb una majoria absoluta del PP a l’Ajuntament d’Ontinyent i que necessàriament ens aboca a realitzar un “para’t i pensa” i una valoració global del que han estat aquestos 3 anys i mig en matèria educativa a la nostra localitat, Ontinyent.

I això és el que el grup municipal socialista es veu obligat a fer amb molta responsabilitat i molt respecte. Responsabilitat perquè tenim uns ciutadans darrere que ens ho demanen i respecte perquè la nostra valoració pretén ser un punt de reflexió que ens ajude a tots i a totes a no caure en errors posteriors en el futur més pròxim.

En primer lloc, agafem el programa electoral que el PP va presentar als ciutadans i ciutadanes d’Ontinyent, per portar a terme els següents quatre anys i “ canviar junts Ontinyent” si el poble dipositava la confiança amb ells. I el primer que ens crida l’atenció és que, malgrat la consideració de l’educació com a “ pilar fonamental de progrés i benestar”, tan sols n’hi trobem NOU PROPOSTES O OBJECTIUS que baix el nostre parer ja ens indica l’índex d’importància que se li dona a l’educació en el programa electoral del PP de la nostra ciutat.

Però bé, això és el que hi ha, NOU plecs d’intencions per millorar i oferir la major qualitat possible en l’educació a Ontinyent. I vostès pensaran igual que jo : amb tan sols 9 propostes haurà estat fàcil donar-li compliment a cadascuna d’elles, no? 

CONSTRUCCIÓ D’UN CAMPUS UNIVERSITARI EN LA ZONA DEL RIU CLARIANO.
MILLORA DE L’OFERTA EDUCATIVA UNIVERSITÀRIA A ONTINYENT MITJANÇANT L’AUGMENT DE TITULACIONS.

Si les han escoltat bé. Ja ens trobem amb els primers incompliments : ni s´ha construït un Campus Universitari a la zona del riu Clariano ni s’ha millorat l’oferta educativa universitària a Ontinyent, quasi més bé, l’oferta universitària a Ontinyent ha estat en entredit i de moment es manté amb un futur sense massa estabilitat.

REMODELACIÓ DE L’IES DE L’ESTACIÓ.

Si han escoltat bé, el de l’Estació, un centre que es va construir en l’any 1970 amb quasi 700 alumnes que es graduen anys rere anys amb els compromisos constants, de que el projecte ja està, que ja va a licitar-se l’obra, però passen els dies ,els mesos i el que es pitjor de tot, els anys i aquest IES continua sense la seua remodelació promesa.

OBERTURA D’UNA ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES A ONTINYENT.

Encara que no s´ha aconseguit l’obertura d’una Escola Oficial d’Idiomes, tal i com expressaren en el programa el PP, haurem de reconèixer que s’han aconseguit uns aularis a l’IES Pou Clar per evitar que els centenars d’estudiants d’idiomes d’Ontinyent s´hagen de desplaçar a Xàtiva o a Alcoi. Això ha estat un avanç important i del qual pensem que tots hem de sentir orgullosos, però l’equip de govern no es pot conformar en que no es disposen de les instal·lacions ni dels recursos humans que una escola oficial d’idiomes ha de tenir, així com no s´ha de conformar en que encara alguns estudiants que cursen el nivell avançat hagen d’anar a Xàtiva perquè Ontinyent no disposa d’aquesta oferta.

TOTAL ADAPTACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS A LA LOGSE.

Ací si que em permetran que d’alguna manera els pregunte als que feren aquesta proposta al programa electoral, si realment sabien el que estaven dient i si realment saben el que suposa adaptar els centres educatius a la LOGSE, que és el que han fet durant aquestos anys.

Atenent-se a la normativa vigent a Ontinyent encara hi ha algun centre en aquest moment que no disposa ni d’ascensors ni mecanismes de cap tipus per afavorir l’accés a l’alumnat o personal docent amb problemes físics i de mobilitat.

Ens trobem amb que existeixen a hores d’ara aularis que no compten amb els inodors i piletes per aula que ens diu la normativa ni tampoc disposen d’una aula per unitat hi haguent doncs alumnat que ha de desplaçar-se a altres espais amb tots els inconvenients pedagògics i físics que això comporta.

A Ontinyent, existeix alguna escola encara que no disposa de gimnàs, és a dir, d’eixe espai cobert per a l’educació Física i psicomotricitat amb vestuaris i dutxes.

Per tant, a Ontinyent ens trobaríem encara en centres que no estan adaptats a la LOGSE, que no reuneixen els requisits que marca la normativa i que el seu alumnat i les seues famílies, esperen, esperen i esperen, any rere any que un dia les multituds de promeses i de projectes, … des de fa més de 15 anys, es facen realitat.

Què ha fet el nostre ajuntament al llarg d’aquestos tres anys i mig? No ho sabem, però el que si sabem és han incomplit un altre objectiu dels programa electoral.

AMPLIACIÓ DE L’OFERTA EDUCATIVA PERMANENT D’ADULTS:CFPA ( EPA )

Efectivament, la formació d’adults és un puntal educatiu i social a Ontinyent i més en època de crisi, on es busca una resposta formativa com eixida laboral. L’escola d’adults d’Ontinyent, que precisament acaba de complir 30 anys de treball i dedicació a la formació de persones majors, té més de 1.500 alumnes i és la tercera escola d’adults de més volum en la nostra província. Però l’oferta educativa no s´ha vista augmentada i continua essent la mateixa.

És cert que malgrat no estar previst en el programa electoral del PP, s’han millorat les infraestructures que es trobaven en una situació molt precària, però continua essent un centre amb moltes necessitats de millora tant a nivell d’infraestructures com de necessitats d’augment de recursos i oferta educativa.

AMPLIACIÓ DE LES OFERTES EDUCATIVES DE L’IES JAUME I.

Tornem a observar el mateix que amb l’escola d’adults i de l’IES Jaume I sembla ser que sols es plantejaren l’ampliació de les ofertes educatives que així ha segut ja que comptem amb nous cicles d’auxiliar d’infermeria com el de salut bucodental i el d’emergència sanitària. Però res en digueren de la construcció del nou institut, un projecte important per al nostre poble . Seria que no entrava en els seus plans, l’impuls de la construcció d’aquest centre educatiu? No disposaven en aquell moment d’informació sobre aquest projecte? No ho sabem, però no deixa d’esser curiós.

NOU CONSERVATORI

Una reivindicació llarga al nostre poble, amb molts anys d’ubicació en infraestructures provisionals i que quan ja pareixia que podia ser una realitat el Conservatori Professional de Música a Ontinyent, ens trobem amb un projecte antiquat que no dona resposta a les necessitats de hui en dia i que una vegada més s’endarrereix any rere any. Altre incompliment.

CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ PER AFAVORIR LA CONVIVÈNCIA A LES AULES.

De campanyes de conscienciació per afavorir la convivència a les aules, no s´ha sabut res. Sols suaus intents de campanyes com la de recollida de les caques dels gossos, de la qual ni se n’ha fet cap tipus de seguiment ni se li ha donat cap continuïtat. O com la lectura dels drets humans, que sols es quedà en això, en una pura façana on darrere no hi ha hagut res més. Aquestes pinzellades aïllades sense fil conductor, són les campanyes de conscienciació a les quals es referien? Espere que no, perquè realment haurien demostrat no conèixer eixa realitat de les aules que requereix d’una gran implicació, compromís i imaginació.

És aquesta la planificació educativa que el PP tenia guardada per a aquestos quatre anys al poble d’Ontinyent?

NOU propostes, de les quals, essent molt generosos, afirmarien que s´han complit tan sols un 20% de la seua totalitat?

És aquesta la millor mostra per considerar l’educació com a pilar fonamental de la societat de progrés i benestar?

On han estat les accions dinamitzadores de l’educació al nostre poble amb propostes imaginatives i creatives, que no requereixen de grans quantitats de diners i que tan sols requereixen de compromís ferm i responsable?

On ha estat el consens, la comunicació, el diàleg amb la totalitat dels diferents sectors educatius?

Actualment s’estan construint tres pistes cobertes en tres col·legis del poble, però havien preguntat a les seues Comunitats Educatives, si realment eixa era la major necessitat i prioritat que tenien eixos centres ?

On han estat les reunions periòdiques amb els equips directius, els pares i les mares dels centres, els mestres, l’alumnat … per conèixer les realitats, les necessitats, les preocupacions, les inquietuds, … de cadascuna de les instal·lacions educatives del nostre poble?

On ha estat el treball conjunt i col·lectiu per aconseguir millores i avanços educatius per a Ontinyent, oblidant-se de colors polítics ni ideologies ni de protagonismes ?

On han estat les millores en les noves tecnologies que la Conselleria ens ha negat i que l’Ajuntament podia haver compensat i suplit?

On estan les mesures per recolzar la conciliació laboral i familiar d’eixes famílies que es veuen obligades a treballar hores i més hores per poder sustentar el nucli familiar amb dignitat?

Em permetran que, amb totes les consideracions realitzades i l’anàlisi efectuat, m’atrevisca a considerar i concloure que la gestió educativa de l’equip de govern del PP del nostre poble en aquestos tres anys i mig obtinga un balanç negatiu.

Una gestió educativa improvisada i amb sorpreses : coses que s´han fet i no estaven planificades ni programades en un principi, d’altres que si s´havien plantejat al programa electoral però que no s´han dut a terme,…

Una gestió educativa amb manca d’idees, de projecte global i conjunt.

Una gestió educativa poc ambiciosa que ha ocupat la major part del seu temps fent el manteniment del centres educatius al qual estan obligats a realitzar els ajuntaments.

Una gestió educativa que depèn directament del Govern Valencià que és qui realment havia d’invertir i subsanar totes les deficiències de fa molts anys, ( no de un ni de dos, estem parlant de més de 15 anys) que presenten els centres educatius ontinyentins.

Una gestió educativa de la qual podran dir que s´han fet coses, faltaria més que un ajuntament no hagués fet res en aquestos tres anys i mig, però que caldrà recordar que alguns formen part de l’herència de projectes iniciats en anterior legislatures: IES Jaume I, campanyes de seguretat vial, Jornades Educatives, el Gabinet Psicopedagògic Municipal, el projecte de remodelació de l’EPA,…

Una vegada més i malgrat tindre un ajuntament del mateix color que el del govern valencià, hem perdut temps en matèria educativa. Una vegada més ens trobem en un “stand by” educatiu.

El grup socialista vol manifestar que, tot i essent conscients de les dificultats que suposa aconseguir millores educatives per a tot un poble, haguérem portat a terme una planificació educativa fruit de tot un projecte educatiu global i contextualitzat amb les tradicions del nostre poble.

El grup socialista d’Ontinyent fa tres anys i mig aportava un programa electoral en educació molt més sòlid, més ambiciós, més engranat en la societat ontinyentina. Aportava un projecte conjuntat, global, un projecte de ciutat educadora amb un sentit i una funcionalitat. No hem tingut l’oportunitat de saber si haguérem aconseguit el 100% de les nostres propostes i il·lusions, segurament no, però els assegure que il·lusió, ganes de fer i entusiasme en portar l’educació del nostre poble al punt més alt , no ens haguera faltat. I idees clares, compromís i projecte de poble, tampoc.

És per tot això que el grup socialista vol deixar palès que continua amb la mateixa il·lusió i energia i que continua pensant que es pot millorar molt l’educació al nostre poble.

El grup socialista d’Ontinyent vol estar al costat de totes eixes famílies, pares i mares que estan patint injustícies en les escoles que han elegit perquè veuen com els seus fills i filles no són tractats de la mateixa manera i que han de desplaçar-se a altres edificis per rebre l’educació a la qual tots tenim dret.

El grup socialista es reafirma en estar al costat dels que creuen que invertir en educació és invertir en progrés i benestar, i que per tant és la millor inversió que es pot fer. Per això ha de ser la prioritat d’uns governants i d’un ajuntament amb moltes propostes dinamitzadores i innovadores.

El grup socialista vol estar al costat d’aquells que porten molts anys demanant el que es seu i és just.

Sols esperem que aquesta valoració en veu alta més que per a molestar-los serveisca de reflexió sobretot per als que governen el nostre ajuntament per aconseguir que una vegada per fi Ontinyent siga un referent educatiu important a nivell de comarca i de Comunitat.

Anuncios

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s